Varning och detekterbara band produktion

Comby Italia S.r.l. är ett företag som utnyttjar de 35 års erfarenhet av grundarna och intresseföretag och mest up-to-date maskiner som finns på marknaden för att producera högkvalitativa varning och detekterbara band.

be om information